Füüsika katsevahendid

Käed-külge tegevused terve põhikooli füüsika õppekava ulatuses.

Tutvu füüsika katsekomplektidega allpool!

Praktikali katsevahendite kokkupanemisel oleme lähtunud terviklahenduse põhimõttest - iga komplekt sisaldab kõiki teema õpetamiseks vajalikke vahendeid teema läbimiseks "käed-külge" põhimõtte järgi. Üksikkomplektide puhul oleme komplekteerinud kõik vahendid ühte-kahte kasti, et kõik oleks alati käepärast. Klassikomplekti puhul ühte kasti paigutatud samad või sarnased vahendid, et neid oleks õpilastele kergem välja jagada ning klassiruumis organiseerida.

Valgusõpetus

Valgusõpetuse katsekomplektis on kõik tarvilik valgusnähtuste uurimiseks. Komplekti teeb eriliseks see, et õpilased saavad kõiki õpikus kirjeldatud nähtusi ning seaduspärasusi eluliselt järgi proovida ning põhjalikult uurida.

Valgusõpetuse katsed

Vaata ka meie

õppekogumikke ja -platvormi

Iga katsevahendite komplekt toetab ka Praktikali õppekogumikke, kus on kasutamiseks valmis metdoodiliselt kommenteeritud tunnid. Need aitavad vähendada tundideks ettevalmistusaega ning aitavad tunde edukamalt läbiviia.

Õppeplatvorm aitab õpilast tunnis kaasahaarata, vastuseid kontrollida ja palju muud. Õppeplatvormi sisu saab kasutada nii digivahenditega kui ka paberi ja pliitasiga.

Mehaanika

Mehaanika komplektis on olemas vahendid kõigi põhikooli mehaanika kursuse teemade uurimiseks. Näiteks mehaanilise liikumise ja kehade vastastikmõju, inertsuse, hõõrdumise, deformeerimise ning elastsusjõu uurimiseks saab ehitada erinevaid vankreid ja teisi katseobjekte. Puudu ei ole ka katsevahendid rõhu, üleslükkejõu ning kehade ujumise ja uppumise tingimuse uurimiseks. 

Mehaanika katsed

Soojus- ja elektriõpetus

Soojusõpetuse katsekomplektis on lisaks traditsioonilistele katsevahenditele pööratud erilist rõhku soojusõpetuse tähtsamaile praktilisele väljundile – kütmisele ja jahutamisele. Katsekomplekti kuulub ehitise mudel, millega saab läbi mängida tõelisi suviseid ja talviseid temperatuuriprobleeme. Katsekomplekti kuulub ka soojuspump, millega saab soojust pumbata soojalt kehalt külmemale, jahutades nii näiteks vett kuni selle külmumiseni.

Komplekt võimaldab koostada erinevaid vooluringe ning ühendada sinna ka neid tarviteid, mis on kasutuses teiste kursuste komplektides (nt küttekehad ja mootorid). Magnetnähtuste ja elektrivoolu magnetilise toime uurimiseks saavad õpilased ehitada näiteks lihtsa elektrimootori, aga protseduur on tehtud lihtsamaks ja didaktiliselt otstarbekamaks.Soojus- ja elektriõpetuse katsed