Aitäh, kallid haridusmaailma panustajad! – Praktikali tänuprogramm

Praktikal käivitas juunis haridusmaailmale suunatud preemiaprogrammi, mis tunnustab loodus- ja reaalainete õpetamisse panustanud õpetajaid ning haridusmaailma toetajaid. Koostöös ettevõtte KOOS.io-ga jagame välja 10 000 Praktikali virtuaalosakut, mille kaudu on igal õpetajal võimalik saada osa Praktikali eduloost. 

Haridusmaailmas sünnivad paljud muutused just ühise panuse läbi – õppimine, õpetamine ja õppekeskkonna arendamine on koostöine protsess ning Praktikal soovib tunnustada neid, kes panustavad loodus- ja reaalainete õpetamisse. Oma teekonnal puutume iga päev kokku särasilmsete õpetajatega, kelle tagasiside aitab meil luua paremat õppekeskkonda, ning entusiastlike hariduselule kaasa elajatele, kelle soovivad läbi hariduse luua maailmas suuri muutusi. 

Miks me jagame Praktikali virtuaalosakuid?

Soovime kaasata oma ökosüsteemil lihvimisel inimesi, kellel silm särab mõeldes loodusainete õpetamisele. Õpetajad ei õpeta ühe standardse valemi järgi, neil on erinevad eelistused nii õpetamisstiili, töövahendite kui ka õppesisu fookuse osas. Selleks, et pakkuda võimalikult paljudele õpetajatele sobivat lahendust ning toetada tervet loodusainete õpetajate kogukonda, vajab Praktikal kogukonna teadmisi ja abijõudu. Kogukonna kaasamine aitab meil näiteks luua mitmekesiseid õppematerjale ja kohandada õppesisu vajadustele vastavaks. Soovime samuti pakkuda õpetajatele võimalust omada uusi kogemusi ning anda platvormi enda teadmiste jagamiseks ning Praktikal Thanks programmiga soovime julgustada õpetajaid jagama oma kogemust teistega.

Mis asi see virtuaalosak üldse on?

Kuna Praktikal ei ehita loodusainete õpetamise süsteemi üksi, pole ka meie tuleviku-edu ainult meie endi oma. Soovime väärtustada meie kogukonda panustajaid ning jagame neile osakest oma edust ehk 1% meie tulevikuväärtusest. Mida paremini Praktikalil läheb, seda väärtuslikumaks muutub üks token. Arusaadavalt on tokenite kogumine väga pikaajalise horisondiga tegevus ning vahepeal sooviks oma töö magusaid vilju noppida aga kiiremini. Selleks lisandub ka võimalus vahetada tokenid mõne toote või teenuse vastu, mis võiksid osalejaid rõõmustada. 

Kuidas saaksin endale mõne osakese Praktikalist?

Hindame kõrgelt iga õpetaja panust loodusainete õpetajate kogukonda, olgu selleks näiteks oma kogemuse jagamine kolleegidega kas Facebook-grupis, teeõhtul või mingil muul moel. Kui sul on mõni hea nipp, mis teeks õpetajate elu lihtsamaks või õpetamise mitmekesisemaks, anna meile sellest märku ja mõtleme koos välja, kuidas sellega võimalikult paljude õpetajateni jõuda. 

Miks on just praktilised tegevused õpilaste loodusteadusliku maailmapildi arendamisel olulised?
Loodusteaduste õpetajate suurim väljakutse on oma aine vastu huvi tekitamine. Ehkki õpilastel on veel algklassides loodusteaduste vastu võrdlemisi kõrge huvi, jõuab see juba kolmandas kooliastmes madalpunkti ning loodusteadused tunduvad keeruliste ainetena, mis ei ole neile elus olulised.