Keemia katsevahendid

Käed-külge ja aktiivsed tegevused keemia tundidesse. 

Tutvtu keemia katsekomplektidega allpool.

Praktikali katsevahendite kokkupanemisel oleme lähtunud terviklahenduse põhimõttest - iga komplekt sisaldab kõiki teema õpetamiseks vajalikke vahendeid teema läbimiseks "käed-külge" põhimõtte järgi. Üksikkomplektide puhul oleme komplekteerinud kõik vahendid ühte-kahte kasti, et kõik oleks alati käepärast. Klassikomplekti puhul ühte kasti paigutatud samad või sarnased vahendid, et neid oleks õpilastele kergem välja jagada ning klassiruumis organiseerida.

Keemia praktiliste tööde komplekt

Komplekt I pakub kõike vajalikku, et läbi viia esimesi keemilisi katseid ja uurida olulisi nähtusi. 

Komplekt sisaldab keemia õppimiseks tavapäraseid töövahendeid ning ettevalmisitatud lahuseid ja aineid.  

Komplektid võimaldavad uurida gaase, oksiide, happeid, aluseid ning metallide keemilisi omadusi, kasutades selleks lihtsaid katsevahendeid ja meie endi valmistatud looduslikku indikaatorit.

Need on ideaalsed vahendid õpikus kirjeldatud teooriate praktiliseks avastamiseks ja analüüsiks. Komplekt sobib suurepäraselt Praktikali keemia 8. klassi õppekogumikega.

Tutvu õppekogumikega siin

Katsevideod

Vaata ka meie

õppekogumikke ja -platvormi

Iga katsevahendite komplekt toetab ka Praktikali õppekogumikke, kus on kasutamiseks valmis metdoodiliselt kommenteeritud tunnid. Need aitavad vähendada tundideks ettevalmistusaega ning aitavad tunde edukamalt läbiviia.

Õppeplatvorm aitab õpilast tunnis kaasahaarata, vastuseid kontrollida ja palju muud. Õppeplatvormi sisu saab kasutada nii digivahenditega kui ka paberi ja pliitasiga.

Katsekomplekt
"Aatomiehitus ja perioodilisustabel"


Komplekt annab õpilastele sügavama arusaamise aatomi hingeelust ning keemia kõige suuremast abimehest - perioodilisustabelist.

Suur osa avastamisest toimub käed-külge meetodil magnettahvli abil aatomi ehituslikku eripära uurides või läbides mängulisemaid ülesandeid (muu hulgas ristsõnad ja põgenemistoad).

Nutikas Keemik

Lauamäng “Nutikas Keemik” on sarnane armastatud “Eesti mänguga”. Mängu jooksul on õpilastel tarvis vastata anorgaanilise keemia aineklasse puudutavatele küsimustele ning õigete vastuste korral liikuda mängulaual järjest edasi. Võidab see, kes jõuab esimesena lõppu ehk on kõige nutikam keemik!

See on suurepärane anorogaanilise keemia aineklasside kordamiseks nii 8. klassi lõpus kui ka 9. klassi alguses.

"Nutikas keemik" on osa ka "Keemia praktiliste tööde komplekt I" klassikomplektist.

Vaata lähemalt