Praktikal on loodusainete õpetamise terviklahendus

Praktikal on innovaatiline loodusainete õpetamise ökosüsteem, mis teeb õppimise eluliseks ja õpetamise lõbusaks. Kuivad füüsikatunnid on ajalugu juba enam kui 100 koolis. Lisaks katsekomplektidele ja tarkvarale teeb Praktikali eriliseks meie kogukond – koondame motiveeritud õpetajaid ja inspireeritud õpilasi, et üheskoos jõuda veelgi kaugemale.

Võta meiega ühendust

Õppematerjalid​

Metoodilised hästi struktureeritud materjalid teemapõhiseks õppimiseks, mille kandev idee on “miks me selle kõigega üldse tegeleme”.


E-töövihik on elektrooniliste töölehtede komplekt, kuhu kuuluvad ka iseseisvaks lugemiseks mõeldud tekstid ja videod. Töövihik toetab praktiliste ja eluliste katsete kaudu õppimist, asendab täielikult pabertöövihikud ning järgib riiklikku õppekava.


Õpilaste jaoks on töölehed interaktiivsed – sinna sisestatud vastused jõuavad otse õpetaja arvutisse, nii et neid saab kasutada nii tunni juhtimisel kui tunnikontrolliks. 

Katsekomplektid

Taskukohase hinnaga kvaliteetsed komplektid tervele klassile ja õpetajale. Komplektid on üles ehitatud nii, et õpetaja saab vahendid mugavalt ja kiirelt tunni kaupa välja jagada.


Loodusainete õppimisel ei asenda käelist ja elulist kogemust miski. Tavaliselt on eriotstarbelised õppevahendid kallid. Praktliste katsete ettevalmistamine ja kõigile vahendite hankimine on nii aeganõudev, et õpetajad ei jõua sellega tegeleda.


Praktikali komplektidega saab iga õpilane kvaliteetse, hariva ja haarava käed-külge kogemuse. Komplektid teenivad kooli aastaid ja vajadusel saab tellida ka varuosi. 

Tarkvara

Praktikali katsekomplektide ja õppematerjalide kasutamise tarkvara ühendab endas esitluste, töölehtede ja viktoriinide head omadused. Lisaks on võimalik õpilastega suhelda ning nende vastuseid kiirelt ja täpselt tagasisidestada.


Erinevate õppekeskkondade kombineerimine on kohmakas ja keeruline. Samuti ei vasta need sageli loodusainete õpetamise vajadustele.


Praktikal annab õpetajatele kõik-ühes virtuaalse assistendi, mis aitab tundi läbi viia ja õpilase õpiteekonda juhtida ning toetada. 

Kogukond

Praktikali õpetajad moodustavad kogukonna, keda toetame ja inspireerime nii Praktikali kasutamises kui nende töös üleüldiselt.


Korraldame õpetajatele inspireerivaid ja arendavaid üritusi, toetame enesearengut ning aitame luua tähenduslikke tutvusi teiste õpetajatega.


Komplekti üleandmisel toimub koolitus. Õppetööga alustamisele eelneb onboarding kogukonnaüritusel või personaalselt mõne teise õpetajaga. Samuti haldame õpetajate kogukonda ja pakume pidevat kasutajatuge.  

Säästab aega

Säästa aega tundide ettevalmistamiselt ja tööde kontrollimiselt. Tunni alustamine võtab vaid 3 klikki. Kõik kursused järgivad riiklikku õppekava!

Toetab iga õpetajat

Praktikal sobib nii algajale õpetajale kui kogenud meistrile, aitab uuel õpetajal kiiresti sisse elada ning vajadusel päriselt tundi asendada.

Terviklik süsteem

Kõik vajalikud tööriistad on ühes süsteemis ning disainitud koos töötama, et õpetaja saaks keskenduda õpetamisele.

Motiveeriv metoodika

Kursuste väljatöötamisel lähtutakse ennekõike elulähedusest ja mängulisusest, et igaüks saaks eduelamuse ning loodusteadused tooks sära silma.

Pikaajaline investeering

Iga kursuse sisu väljatöötamine on võtnud pool aastat – nii ei pea iga õpetaja ise jalgratast leiutama. Kõik komplektid on kasutatavad aastaid.

Taskukohane hind

Meie eesmärk on tuua soodsad, praktilised ja mitmeotstarbelised vahendid kõigi õpilasteni. Keskmine hind on vaid 8 eurot õpilase kohta aastas.

Miks Praktikal?

Keerulisemate loodusteaduste nagu füüsika ja keemia õppimine ei ole lastele tihti meeldiv. Käsitlus jääb teoreetiliseks ja lastel seos õpitava ning reaalse elu vahel hägusaks. See tapab huvi ja teeb tunnid raskeks.

Nii valivad aina vähemad koollõpetajad oma tulevikuks loodus- ja inseneriteadused. Kokkuvõttes pärsib see tootmis- ning teadusvaldkonna arengut ja pikas perspektiivis riigi konkurentsivõimet.

Seepärast Praktikal sündiski – soovime võimestada õpetajaid, et inspireerida tulevasi insenere ja teadlasi ning liikuda ühiselt teaduspõhisema ühiskonna poole.

Usume, et Praktikal toob sära silma nii õpetajale kui ka õpilasele!

Kaido Reivelt ja Omari Loid