"Aatomiehitus ja perioodilisustabel" õppekogumik

Ülevaade

“Aatomiehitus ja perioodilisustabel” õppekogumik katab kõik riikliku õppekava teemad ja püüab selle käigus õpilastele anda sügavama arusaamise keemia kõige olulisema ehituskivi- aatomi hingeelust ning keemia kõige suuremast abimehest- perioodilisustabelist. Kogumiku ülesehitus on pigem traditsiooniline – alustame aatomi ehitusliku eripäraga, liigume edasi perioodilisustabeli tundma õppimise juurde ning lõpetame juba suuremate legoklotside ehk molekulide ja keemilise sideme maailmas. Suur osa avastamisest toimub käed-külge-meetodil magnettahvli abil aatomi ehituslikku eripära uurides või mängulisemaid ülesandeid (keemiliste elementide nimetuste ja sümbolite ristsõna, katseklaaside pesemise mängu ja põgenemistuba) läbides.

Õppekogumikus on mitmeid erinevaid mängulisi elemente ja õppevideoid ning simulatsioone, mida saab kasutada õppimiseks või aruteludeks. Õppematerjale välja töötades oleme kogenud, et erilist elevust ja huvi pakub kogumiku lõpus olev põgenemistuba.

Õppekogumik katab kõik õppeks vajaliku ning õpikut polegi vaja. Lisaks sisaldab kogumik palju metoodilisi materjale nii kursuse üldise ülesehituse kui konkreetsete töölehtede taga olevate ideestike kohta. Metoodiliste juhiste juures on õpetajale lisatud ka õpimapi tegemist võimaldavad lisalehed, kus on kajastatud temaatika olulisemad punktid. Teemad lõppevad teadmiste kontrolliga, mis aitab saada ülevaadet õpilaste arusaamisest.

Tunnid on grupeeritud 2 erinevasse teemasse, mis katavad 11 õppetundi.

Lisaks on õpetaja jaoks valmis tehtud 2 kontrolltööd.

Näidistund

Siin on näha üks päris tund kursusest, kus on ühte vaatesse koondatud kõik töölehed, millest tund koosneb. See vaade on mõeldud eelkõige õpetajale, mistõttu on siin ka metoodilised kommentaarid tunni erinevate osade kohta.

Näidistund - õpetaja vaade

Näidistööleht

Praktikali tunnid koosnevad töölehtedest. See on osa, mida näeb just õpilane. Töölehtedel on mitmekesine sisu – katsed, simulatsioonid, küsimused, ülesanded, testid jpm.

Näidismaterjal - õpilase vaade

2 teemat

 Tunnid on grupeeritud teemadesse, mis moodustavad loogiliselt üles ehitatud õpiraja.

11 tundi

Õppekogumik on jagatud tundideks, mis moodustavad loogiliselt üles ehitatud õpiraja.

Katsevahendid

Teie Dünaamiline väljalõige kuvatakse siin... See sõnum kuvati, kuna te ei lisanud nii filtrit kui ka malli, mida kasutusele võtta.