Elektriõpetuse õppekogumik

Ülevaade

Elektriõpetuse õppekogumik on jagatud neljaks teemaks: elektrostaatika, vooluringid;, energia ja võimsus ning magnetnähtused.

Õppekogumik katab kõik õppeks vajaliku ning õpikut tingimata vaja polegi. Lisaks sisaldab kogumik palju metoodilisi materjale nii kursuse üldise ülesehituse kui konkreetsete töölehtede taga olevate ideestike kohta.


 

Näidistund

Siin on näha üks päris tund kursusest, kus on ühte vaatesse koondatud kõik töölehed, millest tund koosneb. See vaade on mõeldud eelkõige õpetajale, mistõttu on siin ka metoodilised kommentaarid tunni erinevate osade kohta.

Näidistund - õpetaja vaade

Näidistööleht

Praktikali tunnid koosnevad töölehtedest. See on osa, mida näeb just õpilane. Töölehtedel on mitmekesine sisu – katsed, simulatsioonid, küsimused, ülesanded, testid jpm.

Näidismaterjal - õpilase vaade

4 teemat

 Tunnid on grupeeritud teemadesse, mis moodustavad loogiliselt üles ehitatud õpiraja.

20 tundi

Õppekogumik on jagatud tundideks, mis moodustavad loogiliselt üles ehitatud õpiraja.

Katsevahendid

Vooluringide uurimiseks pakume kolme pirniga makettlauda, mis on end praktikas tõestanud parema variandina kui eraldiseisvate pirnipesadega komplektid. Vooluringidesse saab ühendada ka neid tarviteid, mis on kasutuses teiste kursuste komplektides (nt küttekehad ja mootorid). Lisaks tavalistele hõõglampidele on komplektis ka samasse soklisse keeratav LED-lamp ja üks suurema nimipingega hõõglamp, mis pakub õpilastele põnevaid võrdlusvõimalusi.
Magnetnähtuste ja elektrivoolu magnetilise toime uurimiseks on komplektis pool- ja raamistatud neodüüm-magnetid. Näiteks saavad õpilased ehitada lihtsa elektrimootori, aga protseduur on tehtud lihtsamaks ja didaktiliselt otstarbekamaks. Kogumikus on ka materjalid, mis tegelevad energia kulutamise ja säästmisega. Näiteks saab uurida, kui suured on energiakaod katsekomplekti kuuluvas toiteplokis.


Teie Dünaamiline väljalõige kuvatakse siin... See sõnum kuvati, kuna te ei lisanud nii filtrit kui ka malli, mida kasutusele võtta.