Mehaanika õppekogumik

Ülevaade

Õppematerjalid sisaldavad lisaks traditsioonilistele tegevustele mitmeid STEM projektipõhise õppe tegevusi, nagu näiteks päikeseauto ehitamine, eritüübiliste kõlarite ehitamine või võnkumiste mõju uurimine ehitistele.

Tänane mehaanika õppekomplekt on omanäoline mitte ainult selle poolest, et seal on Praktikalile omaselt tugev rõhk praktilistel töödel. Oleme ka panustanud sellele, et lisaks traditsioonilisematele tegevustele aeg-ajalt ehitavad õpilased endale klotsidest katseseadmed ning uurivad nende abil erinevaid mehaanilise liikumise aspekte (näiteks ühtlase kiirusega liikuv auto). Lisaks sellele on pakutavate tööde ampluaad laiendatud tegevustele, mis muidu on olnud omased teadushuviharidusele, ehitades need siiski üles viisil, mis võimaldab õpilastel katsetades ära tunda need põhilised loodusseadused, millele ka kõige keerukamad masinad alluvad (näiteks kiviheitemasina või kummimootoriauto ehitamine). Sest usume, et füüsika õpetamisel on väga oluline see, et õpilased õpitavaid füüsikaseaduseid ka loodusest või tehnikast ära tunneksid.

Näidistund

Siin on näha üks päris tund kursusest, kus on ühte vaatesse koondatud kõik töölehed, millest tund koosneb. See vaade on mõeldud eelkõige õpetajale, mistõttu on siin ka metoodilised kommentaarid tunni erinevate osade kohta.

Näidistund - õpetaja vaade

Näidistööleht

Praktikali tunnid koosnevad töölehtedest. See on osa, mida näeb just õpilane. Töölehtedel on mitmekesine sisu – katsed, simulatsioonid, küsimused, ülesanded, testid jpm.

Näidismaterjal - õpilase vaade

5 teemat

 Tunnid on grupeeritud teemadesse, mis moodustavad loogiliselt üles ehitatud õpiraja.

12 tundi*

Õppekogumik on jagatud tundideks, mis moodustavad loogiliselt üles ehitatud õpiraja.

​* Õppekogumik on aktiivsel täienemisel.

Katsevahendid

Mehaanika komplektis on olemas vahendid kõigi põhikooli mehaanika kursuse teemade uurimiseks.

Mehaanilise liikumise ja kehade vastastikmõju, samuti inertsuse, hõõrdumise ja deformeerimise ning elastsusjõu uurimiseks on komplektis vankrid, erinevad raskused, kummid ja vahendid dünamomeetrite ehitamiseks. Komplektis on ka elektrimootor ning abivahendid selle kasutamiseks erinevates õpisituatsioonides. Rõhu, üleslükkejõu ning kehade ujumise ja uppumise tingimuse uurimiseks on komplektis mõõtesilinder, katsekehad, voolikud ja süstlad. Lisaks tuleks kasutada soojusõpetuse komplekti kaale, õhupumpa ja toiteplokki.

Mehaanilise töö ja energia, samuti kineetilise ja potentsiaalse energia uurimiseks on komplektis lisaks eespool loetletule ka päikesepatarei. Hea oleks kasutada ka elektri- ja soojusõpetuse komplekti võimsusmõõtjat ja testreid koos juhtmete ja krokodill-klemmidega. Lihtmehhanismidega saab tutvuda, kasutades kaldpinda, kangi või hammasülekannet. Võnkumisi saab uurida pendli ja elektrimootori tekitatud võnkumiste abil. Heli uurimiseks on komplektis vahendid kõlari ehitamiseks – mähis, magnetid ja mobiiltelefoni signaali võimendamiseks sobiv helivõimendi.

Mehaanika katsekomplekti kasutamise eelduseks on mitmete soojus- ja elektriõpetuse katsekomplekti osade olemasolu.

Teie Dünaamiline väljalõige kuvatakse siin... See sõnum kuvati, kuna te ei lisanud nii filtrit kui ka malli, mida kasutusele võtta.