"Millega tegeleb keemia" õppekogumik

Ülevaade

“Millega tegeleb keemia?” õppekogumik katab kõik riikliku õppekava teemad ja püüab selle käigus õpilastele anda sügavama arusaamise keemia kui eksperimentaalteaduse olemusse. Kogumiku ülesehitus on pigem traditsiooniline – alustame keemia katsevahendite ja ohutustehnika käsitlemisega, tegeleme füüsikaliste nähtuste ning keemiliste reaktsioonidega ja suundume lahuste ning pihuste maailma. Sinna vahele jääb ka nii mõnigi matemaatikast vürtsitatud tund, kus tegeleme tihedusega ning lahuse protsendilise koostisega.

Õppekogumikus on mitmeid erinevaid katseid ja õppevideoid, mida saab kasutada praktilisteks töödeks või aruteludeks. Samuti on võimalik õpilastel oma teadmised proovile panna katsevahendite ja ohumärkide meeldejätmise mängus.

Õppekogumik katab kõik õppeks vajaliku ning õpikut tingimata vaja polegi. Lisaks sisaldab kogumik palju metoodilisi materjale nii kursuse üldise ülesehituse kui konkreetsete töölehtede taga olevate ideestike kohta. Metoodiliste juhiste juures on õpetajale lisatud ka õpimapi tegemist võimaldavad lisalehed, kus on kajastatud temaatika olulisemad punktid. Teemad lõppevad teadmiste kontrolliga, mis aitab saada ülevaadet õpilaste arusaamisest.

Näidistund

Siin on näha üks päris tund kursusest, kus on ühte vaatesse koondatud kõik töölehed, millest tund koosneb. See vaade on mõeldud eelkõige õpetajale, mistõttu on siin ka metoodilised kommentaarid tunni erinevate osade kohta.

Näidistund - õpetaja vaade

Näidistööleht

Praktikali tunnid koosnevad töölehtedest. See on osa, mida näeb just õpilane. Töölehtedel on mitmekesine sisu – katsed, simulatsioonid, küsimused, ülesanded, testid jpm.

Näidismaterjal - õpilase vaade

3 teemat

 Tunnid on grupeeritud teemadesse, mis moodustavad loogiliselt üles ehitatud õpiraja.

14 tundi

Õppekogumik on jagatud tundideks, mis moodustavad loogiliselt üles ehitatud õpiraja.

Katsevahendid

“Millega tegeleb keemia?” katsekomplektis on kõik tarvilik esimeste keemiliste eksperimentide tegemiseks: piirituslamp, katse- ja keeduklaasid, uhmer, kolb ja paljud teised katsevahendid. Samuti erinevad kemikaalid (söögisooda, kaaliumpermanganaat, seebilahus, vaskvitrioli lahus) ja lääts telefoni mikroskoobiks muutmiseks. Õpilased saavad õpikus kirjeldatud nähtusi ning seaduspärasusi eluliselt järgi proovida ning põhjalikult uurida.


Teie Dünaamiline väljalõige kuvatakse siin... See sõnum kuvati, kuna te ei lisanud nii filtrit kui ka malli, mida kasutusele võtta.