Soojusõpetuse õppekogumik

Ülevaade

Soojusõpetuse õppekogumik käsitleb teemasid veidi ebatraditsioonilisel moel.
Esiteks on kursusel läbiv teema: kuidas hoida majas eluks sobilikku temperatuuri kulutades selleks minimaalselt energiat ja raha.

Teiseks pakume õpilastele sobilikus vormis “vahelülisid” õpikutarkuse ja reaaleluliste probleemide vahel. Näiteks aitab lihtne kalkulaator arvutada, kui palju siis paisub talvel auto kütusepaaki valatud bensiin, kui suvel palavaks läheb. Õpilane peab selleks otsima tabelist andmed bensiini kohta ning sisestama tabelisse arvutusteks tarvilikud lähteandmed.

Lõpetuseks on õppekogumikus kasutatavad arvutisimulatsioonid sedavõrd realistlikud, et neid uurides on võimalik “avastada” loodusseaduseid ja analüüsida selliseid situatsioone, mida on eksperimentides keeruline ellu viia.

Õppekogumiku katsevahendid on konstrueeritud selliselt, et nende abil saab ehitada reaalselt toimivaid kütte- ja jahutussüsteeme päris majamudeli kütmiseks ning jahutamiseks. Näiteks mängivad õpilased praktiliselt läbi selle, kuidas suvel maa sisse salvestatud soojust talvel kütmiseks kasutada. Aga valikus on ka mahla pulgakommiks külmutamine, pumbates elektri jõul soojust külmemalt kehalt soojemale.

Õppekogumiku paljud katsed on tihedalt seotud 9. klassi elektriõpetuse teemadega, mistõttu võiks neid kahte kursust planeerida integreerituna.

Õppekogumik katab kõik õppeks vajaliku ning õpikut tingimata vaja polegi. Lisaks sisaldab kogumik palju metoodilisi materjale nii kursuse üldise ülesehituse kui konkreetsete töölehtede taga olevate ideestike kohta.

 

Näidistund

Siin on näha üks päris tund kursusest, kus on ühte vaatesse koondatud kõik töölehed, millest tund koosneb. See vaade on mõeldud eelkõige õpetajale, mistõttu on siin ka metoodilised kommentaarid tunni erinevate osade kohta.

Näidistund - õpetaja vaade

Näidistööleht

Praktikali tunnid koosnevad töölehtedest. See on osa, mida näeb just õpilane. Töölehtedel on mitmekesine sisu – katsed, simulatsioonid, küsimused, ülesanded, testid jpm.

Näidismaterjal - õpilase vaade

5 teemat

 Tunnid on grupeeritud teemadesse, mis moodustavad loogiliselt üles ehitatud õpiraja.

21 tundi

Õppekogumik on jagatud tundideks, mis moodustavad loogiliselt üles ehitatud õpiraja.

Katsevahendid

Täiendavas katsekomplektis on lisaks traditsioonilistele katsevahenditele nagu kalorimeeter, termomeeter, kaalud ja erinevast materjalist vardad, pööratud erilist rõhku soojusõpetuse vast tähtsamaile praktilisele väljundile – kütmisele ja jahutamisele. Katsekomplekti kuulub ehitise mudel, millega saab läbi mängida tõelisi suviseid ja talviseid temperatuuriprobleeme. “Toa” temperatuuri saab mõõta põrandalt ja lae alt ning seda saab kütta erinevaid soojusülekande liike kasutades. Selgelt tuleb välja konvektsiooni tähtis roll. Katsekomplekti kuulub ka soojuspump, millega saab soojust pumbata soojalt kehalt külmemale, jahutades nii näiteks vett kuni selle külmumiseni.

Teie Dünaamiline väljalõige kuvatakse siin... See sõnum kuvati, kuna te ei lisanud nii filtrit kui ka malli, mida kasutusele võtta.