Valgusõpetuse õppekogumik

Ülevaade

Valgusõpetuse õppekogumik katab kõik riikliku õppekava teemad ja püüab selle käigus õpilastele anda sügavama arusaamise valguse käitumisest ning selle rakendamisest. Kogumiku ülesehitus on pigem traditsiooniline – alustame põhimõistetest (nagu valgus, valguskiir, valguse sirgjooneline levimine jt) ning kasutame neid kursuse edenedes järjest keerukamate, aga ka põnevamate optiliste nähtuste käsitlemiseks ja praktiliseks järeleproovimiseks.

Erinevalt muudest Praktikali õppekogumikest saab valgusõpetuse kogumiku katsetes läbi proovida tõepoolest kõigi käsitletavate teemade kõik aspektid. Seda seetõttu, et paljude valgusõpetuse teemade osas puuduvad õpilastel vahetud käelised kogemused sootuks, erinevalt näiteks mehaanikast või soojusõpetusest.

Õppekogumik katab kõik õppeks vajaliku ning õpikut tingimata vaja polegi. Lisaks sisaldab kogumik palju metoodilisi materjale nii kursuse üldise ülesehituse kui konkreetsete töölehtede taga olevate ideestike kohta.

Valgusõpetuse näidistund

Siin on näha üks päris tund valgusõpetuse kursusest, kus on ühte vaatesse koondatud kõik töölehed, millest tund koosneb. See vaade on mõeldud eelkõige õpetajale, mistõttu on siin ka metoodilised kommentaarid tunni erinevate osade kohta.

Näidistund - õpetaja vaade

Valgusõpetuse näidistööleht

Praktikali tunnid koosnevad töölehtedest. See on osa, mida näeb just õpilane. Töölehtedel on mitmekesine sisu – katsed, simulatsioonid, küsimused, ülesanded, testid jpm.

Näidismaterjal - õpilase vaade

8 teemat

 Tunnid on grupeeritud 8 teemasse, mis moodustavad loogiliselt üles ehitatud õpiraja.

27 tundi

Õppekogumik on jagatud 27 tunniks, mis moodustavad loogiliselt üles ehitatud õpiraja.

Katsevahendid

Õppekogumikku täiendab terviklik katsevahendite komplekt. Valgusõpetuse katsekomplektis on kõik tarvilik valgusnähtuste uurimiseks: valgusallikad, läätsed ja läätse mudelid, ekraanid, läbipaistvad ja matid pinnad, valgusfiltrid, vahendid spektrite uurimiseks ja klaaskehade komplekt. Õpilased saavad kõiki õpikus kirjeldatud nähtusi ning seaduspärasusi eluliselt järgi proovida ning põhjalikult uurida.


Katsekomplekti on võimalik soetada kas klassikomplektina (24 õpilase ehk 12 paari jaoks) või üksikkomplektina (2 õpilase ehk 1 paari jaoks, sobib õpetaja demovahendiks).

Teie Dünaamiline väljalõige kuvatakse siin... See sõnum kuvati, kuna te ei lisanud nii filtrit kui ka malli, mida kasutusele võtta.