Praktikali katsevahendite kokkupanemisel oleme lähtunud terviklahenduse põhimõttest - iga komplekt sisaldab kõiki teema õpetamiseks vajalikke vahendeid teema läbimiseks "käed-külge" põhimõtte järgi. Üksikkomplektide puhul oleme komplekteerinud kõik vahendid ühte-kahte kasti, et kõik oleks alati käepärast. Klassikomplekti puhul ühte kasti paigutatud samad või sarnased vahendid, et neid oleks õpilastele kergem välja jagada ning klassiruumis organiseerida.