Arendusosaku projekti „Looduslik valik" digilahenduse prototüübi arendus

Ajavahemikul 13.07.2023 – 31.05.2024 teostab Praktikal Education OÜ arendusosaku projekti „Looduslik valik" digilahenduse prototüübi arendus. (2021-2027.1.01.23-0208)“, mille eesmärgiks on valmis saada haridusliku simulatsioonimängu „Looduslik valik“ digilahenduse prototüüp kergesti skaleeritaval veebipõhisel platvormil. Projekti tulemusel valmib hariduslik simulatsioonimäng „Looduslik valik“ digilahenduse prototüüp, mis on integreeritud Praktikali õppekeskkonnaga, mis arendatakse pilvetehnoloogia funktsionaalsusele vastavaks. Toote sidumine Praktikali tervikliku ökosüsteemiga tagab selle leviku laiemale kasutajaskonnale nii kodu- kui ka eksporditurgudel.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 34 898,50 eurose kaasrahastusega.